! ! ! WARNING ! ! !Abstinentům hrozí alkoholický infarkt.
Vědomí si tohoto nebezpečí raději opusťte tyto stránky.


Vstup na vlastní nebezpečí
Alkoholici
alkoholici.unas.cz