Obrázek týdne:
Hlasujte pro obrázek týdne

BlueBoard.cz
BlueBoard.cz

Zde je čtyřicet nejčastějších znaků alkoholismu, schválně kolika z nich trpíte Vy??I. Okénka (výpadky paměti na dobu v opilosti) s postupnou narůstající frekvencí
II. Tajné pití
III. Trvalé myšlenky na alkohol
IV. Překotné pití (nekontrolované)
V. Pocity viny
VI. Vyhýbání se narážkám na alkohol
VII. Změněná kontrola pití (neschopnost přerušit nebo zdržet se pití)
VIII. Vysvětlování důvodů k pití (tzv. racionalizace)
IX. Sociální obtíže narůstají
X. Velikášské chování jako kompenzace strany sebeúcty
XI. Nápadné agresivní chování
XII. Trvalý pocit zkroušenosti
XIII. Období abstinence vynucené tlakem okolí
XIV. Změny způsobu pití (k předcházení nepříjemnostem)
XV. Ztráta dosavadních přátel nebo rozchod s nimi
XVI. Změna (změny) zaměstnání
XVII. Konání se točí kolem alkoholu (podřizování zájmů)
XVIII. Ztráta zájmu o vnější svět
XIX. Nápadné sebelitování
XX. Úvahy nebo realizace úniku z dosavadního prostředí
XXI. Změny v rodinném prostředí - odcizení
XXII. Bezdůvodné námitky alkoholika proti členům rodiny
XXIII. Vytváření tajných zásob alkoholu v domově, práci, aj.
XXIV. Zanedbání přiměřené výživy
XXV. Hospitalizace pro poruchy na tělesném zdraví
XXVII. Alkoholická žárlivost
XXVIII. Pravidelné ranní doušky
XXIX. Výskyt prodloužené intoxikace - tzv. tahy
XXX. Etická deteriorace
XXXI. Postižení mentálních schopností
XXXII. Alkoholické psychozy - viz Styky s morálně deprivovanými osobami
XXXIII. U nižších společenských vrstev pití technického alkoholu (Okena)
XXXIV. Snížení tolerance - lepší snášenlivost, pozdější opití
XXXV. Nedefinovatelné úzkosti
XXXVI. Třesy
XXXVII. Pití nutkavého rázu
XXXVIII. Zhroucení racionalizačních systémů - tj. debakl
XXXIX. Lhaní, ev. i kriminální činy, krádeže

online:

celkem:pozvánky:

nonCulture.net