Obrázek týdne:
Hlasujte pro obrázek týdne

BlueBoard.cz
BlueBoard.cz

4 fáze alkoholismu

Pijácká kariéra má 4 období (vývojové fáze). Každá má své specifické příznaky.I. počáteční – Piják poznal účinek alkoholu jako drogy. Projevuje se tím, že jeho požívání má společenský motiv. Přináší úlevu, euforii, a především možnost navázat nové společenské kontakty. Zpočátku daný člověk požívá alkohol zejména pro jeho chuť a na doplnění tekutin, později pije stále více, častěji a pravidelněji. V tomto stadiu pije většinou v menších dávkách, tudíž většinou nebývá opilý. Bývá jen příjemně uvolněný, zapomíná na různé starosti a každodenní komplikace. V tomto období se začíná zvyšovat tolerance k množství alkoholu a vytváří se psychická závislost.


II. varovné stadium – častá podnapilost a opilost. Nikdo (ani piják, ani okolí) neodhadují nebezpečnost častého pití. Opilost je znovu a znovu. Pije častěji, přechází od méně koncentrovaných alkoholických nápojů (pivo) k lihovinám. Spíše nemá okénka. Kdyby piják pil o samotě, byl by nápadný. To si uvědomuje. Hledá společníky, které v budoucnu označí jako „špatnou společnost,“ která ho k pití přivedla.


III. rozhodné stadium – roste tolerance, jsou zde typická okénka (tím se odlišuje od předchozího stadia). Alkohol se dostává z periferie pozornosti do centra. Přestává ovládat alkohol, alkohol již ovládá jeho. Znovu a znovu slibuje sobě a svým blízkým (nejčastěji další den po tom co byl opilý), že již pít nebude a toto permanentně porušuje. Pokud však po delší dobu abstinuje, získá dojem, že ovládá pití. Může to trvat týdny nebo měsíce. Neuvědomuje si, že vlivem častých a opakovaných dávek alkoholu se dostal jeho nervový systém do situace podobné té, kdy škrtnutím zápalky vybuchne celé skladiště trhavin. Pokud začne v této chvíli pít, jeho hranice se ztratí a už nepřestane.


IV. konečné stadium – výrazně snížená tolerance na alkohol – závislý se tedy opije častěji (ne z menšího množství alkoholu!). Opíjí se i při nevhodné příležitosti. Pije i několik dní – tzv. tahy. Pije již od rána. Dostavuje se termín DEBAKLU: BEZ ALKOHOLU TO NEJDE A S ALKOHOLEM TAKÉ NE. Tím se uzavírá kruh a může zde pomoci jen psychiatr v protialkoholní léčebně nebo ambulantní středisko pro alkoholismus a toxikomanii (AT středisko).

online:

celkem:pozvánky:

nonCulture.net